Mobilna aplikacija za razvoj kreativnosti kod dece

Mobilna aplikacija za razvoj kreativnosti bila bi aplikacija koja bi pomogla deci da razviju svoju maštu i kreativnost kroz razne aktivnosti i izazove.

Aplikacija može da sadrži sledeće funkcionalnosti:

 1. Zadaci crtanja: Deca mogu da crtaju na predlošku ili da kreiraju originalni crtež pomoću alatki za crtanje u aplikaciji.
 2. Izazovi pisanja: Deca bi mogla da pišu sopstvene priče ili da odgovaraju na date teme koristeći uređivač teksta u aplikaciji.
 3. Materijali za izradu modela: Aplikacija bi mogla da obezbedi mnoštvo materijala, kao što su plastelin ili papir, tako da deca mogu da prave modele predmeta ili figura.
 4. Virtuelni instrumenti: Deca bi mogla da koriste virtuelne instrumente za pravljenje sopstvene muzike.
 5. Alatke za pravljenje video igara: Aplikacija bi mogla da obezbedi alate za pravljenje video igara kako bi deca mogla da kreiraju sopstvene igre.

Evo nekoliko načina za monetizaciju kreativne aplikacije:

 1. Pretplata: Korisnici su mogli da se pretplate na aplikaciju i dobiju pristup svim njenim funkcionalnostima i aktivnostima na određeni vremenski period.
 2. Kupovina dodatnih funkcionalnosti: Aplikacija bi mogla da ponudi dodatnu funkcionalnost ili materijale za modelovanje i druge aktivnosti, koji se mogu kupiti u okviru aplikacije.
 3. Oglašavanje: Aplikacija bi mogla da prikazuje reklame drugih kompanija, što bi donelo prihod.
 4. Prodaja radova: Aplikacija bi mogla da omogući korisnicima da prodaju svoj rad, kao što su crteži ili priče, preko platforme u aplikaciji.
 5. Partnerstvo sa školama ili vrtićima: Aplikacija bi mogla da bude partner školama ili vrtićima kako bi se ponudila kao dodatno sredstvo za razvoj kreativnosti i mašte kod dece.

Aplikacija za razvoj kreativnosti mogla bi da se kreira na različitim programskim jezicima, u zavisnosti od želja i potreba tima koji ga pravi. Neki od programskih jezika koji se mogu koristiti za kreiranje aplikacije su:

 1. Java: Java je jedan od najčešće korišćenih programskih jezika za kreiranje mobilnih aplikacija, tako da se može kreirati na ovom jeziku.
 2. Swift: Swift je programski jezik dizajniran za izradu iOS aplikacija, tako da bi aplikacija za razvoj kreativnosti mogla da se kreira na ovom jeziku ako se posebno fokusira na korisnike sa iOS uređajima.
 3. Kotlin: Kotlin je moderniji programski jezik koji se često koristi za kreiranje Android aplikacija, pa bi aplikacija za razvoj kreativnosti mogla da se kreira na ovom jeziku ako se posebno fokusira na korisnike sa Android uređajima.
 4. C#: C# je programski jezik koji se često koristi za izradu aplikacija za Windows operativni sistem, tako da bi aplikacija za razvoj kreativnosti mogla da se kreira na ovom jeziku ako se posebno fokusira na korisnike sa Windows uređajima.
 5. HTML, CSS i JavaScript: Ova kombinacija jezika se često koristi za kreiranje web aplikacija, pa bi aplikacija za kreativni razvoj mogla da se kreira pomoću HTML-a, CSS-a i JavaScript-a ako želi da bude dostupna preko veb pregledača na različitim uređajima, bez potrebe za instalacijom.

Na primer, jednostavnije aplikacije sa osnovnom funkcionalnošću i manjim razvojnim timom mogu da koštaju od 5.000 do 15.000 evra, dok složenije aplikacije sa mnogo funkcionalnosti i većim razvojnim timom mogu da koštaju od 15.000 do 50.000 evra i više.

Treba imati u vidu da su navedene cene samo orijentalne i da mogu da variraju u zavisnosti od konkretnog projekta.

Aplikacija bi mogla i da sadrži i druge funkcionalnosti, kao što je galerija za objavljivanje radova ili mogućnost razmene ideja sa drugim korisnicima. Cilj ove aplikacije bio bi da pomogne deci da razviju svoju kreativnost i maštu, kao i da istraže različite načine izražavanja sebe i svojih ideja.

NAPOMENA: Ovo je moja ideja i slobodno možete da je iskoristite i da je realizujete bez ikakvog pitanja 🙂 Ukoliko vam je pak potrebna pomoć, možete mi pisati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *