Koristite KAIZEN metodu

Čuo si za Kaizen? To je japanska filozofija koja se fokusira na kontinuirano poboljšanje i unapređenje procesa i metoda rada. To znači da umesto da se fokusiramo na velike, radikalne promene, treba da radimo na malim, ali stalnim poboljšanjima. To može da se odnosi na sve, od proizvodnje u fabrikama do organizacije papira u kancelariji.

Kaizen je nastao u Japanu posle Drugog svetskog rata, kada su se kompanije trudile da se izbore sa teškom ekonomskom situacijom. Ali, ovaj princip se brzo proširio i sada se koristi širom sveta. On podstiče na pojedinačnu odgovornost i uključivanje svih zaposlenih u proces poboljšanja. Možda je vreme da se i tvoja kompanija pridruži Kaizen revoluciji i počne da radi malo bolje, svaki dan!

šta je kaizen japanska metoda

Kaizen je sastavljen od dve japanske reči: “kai” znači “poboljšanje” i “zen” znači “dobro”. Dakle, kaizen se može prevesti kao “dobro poboljšanje” ili “kontinuirano poboljšanje.”

 

Postoji više metoda koje se koriste u kaizenu, uključujući:

  1. 5S metod: Ovaj metod se odnosi na organizaciju i čišćenje radnog prostora i podrazumeva pet koraka: seiri (selekcija), seiton (poredak), seiso (čišćenje), seiketsu (standardizacija) i shitsuke (discipline). Ovaj metod pomaže da se poboljša efikasnost i poveća produktivnost tako što se eliminišu nepotrebni predmeti i stvara jasan plan rukovanja i upotrebe resursa.
  2. PDCA ciklus: Ovaj metod se odnosi na planiranje, sprovođenje, kontrolu i poboljšanje i podrazumeva četiri koraka: planiranje (definišu se ciljevi i strategije), sprovođenje (akcije se sprovode), kontrola (se prati i evaluira rezultat sprovođenja akcija) i poboljšanje (se izvode promene kako bi se poboljšali rezultati). Ovaj metod pomaže da se unaprede procesi i stvore dugoročne promene.
  3. PDCA za problem solving: Ovaj metod se odnosi na rešavanje problema i podrazumeva četiri koraka: identifikacija problema, definisanje problema, generisanje rešenja i implementacija rešenja. Ovaj metod pomaže da se pronađu uzroci problema i da se izvode promene kako bi se rešili.
  4. Poka-Yoke: Ovaj metod se odnosi na sprečavanje grešaka i podrazumeva stvaranje sistema koji automatski otkriva i sprečava greške u procesu rada. Ovaj metod pomaže da se smanji vreme potrošeno na ispravljanje grešaka i da se poboljša kvalitet proizvoda i usluga.

Kaizen se široko koristi u različitim oblastima i može pomoći da se poboljšaju procesi i rezultati. Ovu metodu možete koristiti i na poslu i u svakodnevnom životu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like