Startap: App za rezervaciju sportskih terena

Aplikacija za pronalaženje i rezervaciju sportskih terena je alat za ljude koji žele pronaći i rezervirati mesta za rekreaciju u svom lokalnom području ili regiji. Ova aplikacija omogućuje korisnicima da lako pronađu sportske terene i igrališta u blizini, te da ih rezerviraju prema vlastitim potrebama i željama.

Aplikacija takođe omogućuje vlasnicima sportskih terena da svoje mesto promovišu i da ga ponude korisnicima za rezervaciju. To omogućuje vlasnicima da povećaju svoju vidljivost i da privuku nove korisnike, a korisnicima da lako pronađu mesta koja odgovaraju njihovim potrebama.

 

Korisnici mogu pretraživati ​​po lokaciji, vrsti sportskog terena ili igrališta, kao i po dostupnosti i ceni. Aplikacija također omogućuje korisnicima da ostave recenzije i ocene sportskih terena ili igrališta koja su posetili, što pomaže drugim korisnicima da donesu odluku o rezervaciji.

Aplikacija takođe pruža mogućnost plaćanja online, što olakšava proces rezervacije i omogućuje brži pristup sportskim terenima ili igralištima.

Startaup ideja pich fond

Ukupno, ova aplikacija je jednostavna i intuitivna za korišćenje, te pomaže ljudima da pronađu i rezerviraju sportske terene ili igrališta koja odgovaraju njihovim potrebama, a vlasnicima da povećaju svoju vidljivost i privuku nove korisnike.

Evo popisa svih funkcionalnosti aplikacije za pronalaženje i rezervaciju sportskih terena ili igrališta:

 1. Pretraživanje po lokaciji: Korisnici mogu pretraživati ​​sportske terene i igrališta po lokaciji kako bi pronašli one u blizini sebe.
 2. Pretraživanje po vrsti sportskog terena ili igrališta: Korisnici mogu pretraživati ​​po vrsti sportskog terena ili igrališta, poput nogometnog terena ili košarkaškog terena.
 3. Pretraživanje po dostupnosti: Korisnici mogu pretraživati ​​sportske terene i igrališta po dostupnosti za određeni datum i vreme.
 4. Pretraživanje po ceni: Korisnici mogu pretraživati ​​sportske terene i igrališta po ceni kako bi pronašli one koje odgovaraju njihovom budžetu.
 5. Rezervacije: Korisnici mogu rezervirati sportske terene i igrališta putem aplikacije.
 6. Plaćanja online: Aplikacija omogućuje korisnicima da plaćaju rezervacije online, što olakšava proces rezervacije i omogućuje brži pristup sportskim terenima ili igralištima.
 7. Profili vlasnika: Aplikacija omogućuje vlasnicima sportskih terena da naprave profil na aplikaciji i da svoje mesto promovisanju korisnicima.
 8. Recenzije i ocene: Korisnici mogu ostavljati recenzije i ocene sportskih terena ili igrališta koja su posetili, što pomaže drugim korisnicima da donesu odluku o rezervaciji.
 9. Povratna informacija: Aplikacija omogućuje korisnicima da pošalju povratnu informaciju vlasnicima sportskih terena ili igrališta, što pomaže vlasnicima da poboljšaju svoje usluge.
 10. Obaveštenja: Aplikacija može poslati obaveštenja korisnicima o novim sportskim terenima ili igralištima koja se pojave u okolini, kao i o promenama u dostupnosti ili cenama postojećih terena ili igrališta.
 11. Podrška: Aplikacija može pružiti podršku korisnicima putem opcije za kontakt ili pomoći u slučaju problema s rezervacijom ili korišćenjem aplikacije.
 12. Sigurnost: Aplikacija bi trebala osigurati sigurnost podataka korisnika i sigurnost online transakcija, koristeći odgovarajuće mere zaštite podataka i sigurnost.

Ova aplikacija nudi mnogo funkcionalnosti za pomoć korisnicima da pronađu i rezervisanju sportske terene i balona u svom lokalnom području, te vlasnicima da povećaju svoju vidljivost i privuku nove korisnike.

Evo detaljnog plana razvoja aplikacije za pronalaženje i rezervaciju sportskih terena ili igrališta, kao i okvirni budžeti za svaku tačku:

 1. Definisanje tržišta i ciljne grupe: Prvi korak u razvoju startapa je definisanje tržišta i ciljne grupe. To bi uključivalo ispitivanje konkurentnog tržišta i analizu potreba i želja ciljne grupe. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 0-500 evra.
 2. Razvoj ideje: Drugi korak bi bio razvoj ideje za aplikaciju. To bi uključivalo definisanje ciljeva aplikacije i načina na koji će ona funkcionirati, kao i identifikaciju potencijalnih prepreka i načina njihovog prevazilaženja. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 500-1.000 evra.
 3. Izrada proračuna: Treći korak bi bio izrada proračuna za startap, uključujući troškove razvoja aplikacije, marketinga i održavanja. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 500-1.000 evra.
 4. Traženje povratne informacije: Četvrti korak bi bio potraživanje povratne informacije od potencijalnih korisnika ili stručnjaka u industriji. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 0-500 evra.
 5. Izrada prototipa: Peti korak bi bio izrada prototipa aplikacije ili web stranice kako bi se imala vizualna predstava o tome kako će izgledati i funkcionirati. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 2.000-7.000 evra.
 6. Odabir tehnologije: Šesti korak bi bio odabir tehnologije koja će se koristiti za razvoj aplikacije ili web stranice. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 500-2.000 evra.
 7. Razvoj MVP-a: Sedmi korak bi bio razvoj MVP-a, odnosno minimalno funkcionalnog proizvoda, kako bi se brzo testirala ideja i videlo da li postoji interes za njom. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 3.000-8.000 evra.
 8. Izrada marketing strategije: Osmi korak bi bio izrada marketing strategije kako bi se privukli korisnici i povećala prepoznatljivost aplikacije ili web stranice. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 2.500-5.000 evra.
 9. Testiranje i dorada proizvoda: Deveti korak bi bio testiranje aplikacije ili web stranice kako bi se saznalo gde postoje poteškoće i gde se može poboljšati, te korišćenje povratne informacije od korisnika da bi se doradio proizvod i učinio što boljim. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 3.000-5.000 evra.
 10. Početak rada: Deseti korak bi bio pokretanje aplikacije ili web stranice i početak privlačenja korisnika i razvoja poslovanja. Ovo bi uključivalo promociju aplikacije ili web stranice putem različitih kanala, kao što su društvene mreže, Google oglašavanje i drugi online kanali, kao i offline promociju putem plakata ili letaka. Okvirni budžet za ovu tačku bi bio 4.000-9.000 evra.

Takođe, treba imati na umu da je razvoj startapa proces koji zahteva vreme i trud, pa je važno da se pripremite da uložite određeno vreme i energiju u njegov razvoj. To može uključivati ​​čitanje o tržištu i industriji, konzultiranje sa stručnjacima ili mentorima i rad na vašem proizvodu i poslovanju.

Ovi budžeti su samo okvirni i mogu se razlikovati ovisno o specifičnim potrebama vašeg startapa.

Ukupno, ovaj detaljan plan pokazuje korake koje je potrebno poduzeti da bi se razvio startap za pronalaženje i rezervaciju sportskih terena ili igrališta, kao i okvirni budžeti za svaku tačku u tom procesu.

NAPOMENA: Ovo je moja ideja i slobodno možete da je iskoristite i da je realizujete bez ikakvog pitanja 🙂 Ukoliko vam je pak potrebna pomoć, možete mi pisati. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *