Šta je PPC marketing?

PPC (pay-per-click) je vrsta reklame koja se plaća po svakom kliku. To znači da plaćate samo kada neko klikne na vaš oglas i poseti vaš sajt. Ovo je efikasan način da se dođe do ciljne publike i da se postignu konkretni rezultati. Postoji mnogo različitih platformi za PPC reklame, uključujući Google Adwords, Bing Ads i Facebook Ads.

kako se radi PPC marketing

Ovde ću navesti nekoliko primera PPC kampanja koje možete kreirati:

  1. Pretraživački oglasi: Ovi oglasi se prikazuju na pretraživačima poput Google-a i Bing-a kada ljudi traže određene ključne reči. Možete kreirati oglase koji će se pojavljivati kada ljudi traže proizvode ili usluge koje pružate.
  2. Oglase na društvenim mrežama: Možete koristiti društvene mreže poput Facebook-a, Instagram-a i LinkedIn-a da bi se promovisali proizvodi ili usluge. Možete ciljati oglase prema određenoj ciljnoj publici prema njihovim interesovanjima i demografskim podacima.
  3. Remarketing oglasi: Ovi oglasi se prikazuju ljudima koji su već posetili vaš sajt, ali nisu napravili kupovinu. Možete koristiti remarketing da bi se ljudi podsetili na vaš proizvod ili uslugu i da ih motivišete da se vrate na vaš sajt i naprave kupovinu.
  4. Video oglasi: Možete koristiti video oglase da bi se promovisali proizvodi ili usluge putem YouTube-a ili drugih video platformi. Ovi oglasi se plaćaju po svakom pregledu ili po svakom kliknuću.

PPC reklame su efikasan način da se dođe do ciljne publike i da se postignu konkretni rezultati. Važno je da kreirate efektivne oglase i da ih ciljate prema odgovarajućoj ciljnoj publici kako biste dobili najbolje rezultate iz vaših kampanja.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like