Faktori koji sprečavaju kreativnost

Bez obzira na to čime se bavite, kreativnost je danas ključna za vaš uspeh. Međutim, mnogi ljudi imaju poteškoće u ostvarivanju svoje punog kreativnog potencijala zbog različitih okolnosti. Neke od najvažnijih prepreka koje mogu sprečiti ljude da u potpunosti ostvare svoj umetnički potencijal su strah, konformizam i nedostatak resursa.

Faktori koji blokiraju kreativnost

Strah

Kada je reč o gušenju originalnog mišljenja, strah bi mogao biti najčešći krivac. Mnogo puta ne pokušavamo nove stvari ili ne preuzimamo rizike jer se bojimo neuspeha, osude ili nepoznatog. Zbog toga što nam može veoma uspešno zaustaviti napredak, strah od neuspeha je veoma snažna emocija. Reframing naših očekivanja u vezi sa neuspehom je važan korak u prevazilaženju naše strepnje. Trebalo bi da posmatramo neuspehe ne kao konačne zaključke, već kao trampolin za nove nivoe razvoja i samosvesti. Što više prihvatamo neuspehe, to više možemo da naučimo iz njih i to efikasnije možemo da ih iskoristimo kako bismo pokrenuli naša umetnička nastojanja napred. Koračanje malim koracima napred prema našim ciljevima još je jedan način da se suočimo sa svojim anksioznostima. Uzimanje malih, ostvarivih koraka prema našim ciljevima pomaže nam da steknemo samopouzdanje i suočimo se sa svojim anksioznostima.

Konformizam

Još jedan važan element koji ubija maštu je socijalno očekivanje da se uklopimo. Često ljudi prilagođavaju svoje ponašanje očekivanjima onih oko njih, čak i ako to ograničava njihovu sposobnost da razmišljaju nezavisno. U društvenim okruženjima poput radnog mesta ili škole, konformizam može da cveta. Ako želimo da se oslobodimo okova uniformnosti, moramo biti spremni da se istaknemo i proslavimo ono što nas čini posebnima. Moramo biti spremni da preispitujemo autoritet i da probamo nove stvari, čak i ako to ide protiv ustaljenog mišljenja. Takođe, možemo sarađivati sa ljudima različitih pozadina i stavova kako bismo stekli nova saznanja. Možemo osloboditi svoje umove od ograničenja rutinskog razmišljanja i početi ih koristiti na inovativne načine ako se izazovemo učenjem i angažovanjem sa različitim perspektivama.

Faktori koji blokiraju kreativnost

Nedostatak resursa

Na kraju, ograničena sredstva mogu uticati na originalnost. Teško je pretvoriti inovativne ideje u dela kada nam nedostaju potrebni resursi. Međutim, treba imati na umu da inspiracija može doći iz bilo kog izvora, bez obzira na materijalne okolnosti. Ljudi koji su morali da razmišljaju kreativno sa malo opcija često su osmislili najinteresantnije i najkorisnije inovacije. Moramo biti kreativni i izvući najbolje iz onoga što imamo. Takođe, možemo pokušati da pronađemo druge načine za suočavanje sa našim problemima. Da bismo ostvarili svoje ideale, moramo biti dovoljno skromni da prihvatimo pomoć i dovoljno kooperativni da radimo sa drugima. Samo kroz genijalnost možemo se osloboditi ograničenja i ostvariti svoj puni umetnički potencijal.

Ukratko, postoji mnogo faktora koji mogu sprečiti inovacije, ali tri najvažnija su strah, konformizam i nedostatak resursa. Moguće je prevazići ove ograničenja i osloboditi naš kreativni potencijal promenom našeg stava prema neuspehu, prihvatanjem naše individualnosti i bivanjem snalažljivim. Imajte na umu da originalnost nije samo dar koji se dodeljuje odabranoj grupi ljudi pri rođenju, već je to veština koja se može usavršiti vremenom i naporom. Stoga, ne budite stidljivi kada je u pitanju isprobavanje novih stvari i preuzimanje rizika; možda ćete biti iznenađeni originalnim mislima koje će iz toga proizaći.

Dodatne knjige koje možete čitati:

 

Ukoliko su vaša pitanja:

Imate li neke sugestije kako mogu povećati verovatnoću da zaista počnem da planiram vreme za svoje umetničke projekte? Često imam problema da izdvojim vreme za svoje umetničke ili poslovne poduhvate jer se često odlutam ili budem zauzet.

U tom slučaju, možete imati koristi od sledećih sugestija:

Planirajte vreme: Tretirajte svoje vreme za kreativne aktivnosti kao što biste tretirali sastanak ili obavezu. Planirajte ga u vašem kalendaru i obavezujte se da ćete se držati tog plana.

Stvarajte rutinu: Pokušajte da uspostavite redovno vreme ili dan u nedelji koji ćete posvetiti svojim kreativnim poduhvatima. To može pomoći u stvaranju navike i učiniti lakšim održavanje plana.

Počnite malo: Ako se borite da pronađete vreme za kreativne aktivnosti, počnite sa malim ciljem. Čak i samo 10 do 15 minuta dnevno može napraviti veliku razliku. Kako se navikavate, možete postepeno povećavati vreme koje posvećujete kreativnim aktivnostima.
Primenite Kaizen metodu, na primer.

Eliminišite ometanja: Kada je vreme za vaše kreativne aktivnosti, pokušajte da eliminišete bilo kakva potencijalna ometanja. Isključite zvuk na telefonu, zatvorite svoju e-poštu i društvene medije i pronađite tiho mesto gde se možete fokusirati.

Nadam se da će vam ove sugestije pomoći da počnete da pronalazite vreme za svoje umetničke projekte. Ne zaboravite da je redovna praksa ključna za uspeh u bilo kojoj kreativnoj aktivnosti, pa nastavite da se trudite da ostvarite svoje umetničke ciljeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like