Skraćenice u Digitalnom marketingu

Evo nekoliko skraćenica i njihovih značenja koja se često koriste u marketingu:

 1. SEO – Search Engine Optimization – Strategije i tehnike koje se koriste za poboljšanje pozicioniranja web sajta u rezultatima pretrage.
 2. PPC – Pay-Per-Click – Način oglašavanja gde oglašivač plaća svaki klik na svoj oglas.
 3. CALL-TO-ACTION (CTA) – Element na veb lokaciji ili reklami koji podstiče posetioca da izvrši određenu radnju, kao što je popunjavanje obrasca ili kupovina proizvoda.
 4. KPI – Ključni indikator performansi – metrika koja se koristi za merenje uspeha cilja ili strategije.
 5. CRO – Optimizacija stope konverzije – Strategije i tehnike koje se koriste za povećanje stope konverzije posetilaca u kupce ili potencijalne klijente.
 6. Click-Through Rate (CTR) – Odnos broja klikova na oglas do broja prikazivanja oglasa.
 7. CPM – Cost-Per-Mille – Cena oglašavanja meri se po hiljaditim utiscima oglasa.
 8. ROI – Povraćaj investicije – Odnos profita i ulaganja u projekat ili aktivnost.
 9. A/B Testiranje – Tehnika koja se koristi za testiranje dve različite verzije oglasa ili veb sajta za pronalaženje one koja daje bolje rezultate.
 10. USP – Jedinstveni predlog prodaje – Šta vaš proizvod ili usluga pružaju kupcima što ih čini jedinstvenim i atraktivnim u odnosu na konkurenciju.
 11. B2B – Business-To-Business – Vrsta poslovanja gde se proizvod ili usluga prodaje drugoj kompaniji.
 12. B2C – Business-To-Consumer – Vrsta poslovanja gde se proizvod ili usluga prodaje direktno potrošačima.
 13. CRM (Customer Relationship Management) – Sistem ili strategija za upravljanje odnosima sa klijentima i poboljšanje lojalnosti i prodaje.
 14. EMS – Email Marketing Strategija – Strategija korišćenja e-poruka za promovisanje proizvoda ili usluga.
 15. GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka – zakon EU o zaštiti ličnih podataka i privatnosti.
 16. KFWB – Know, Feel, Want, Buy – Model koji se koristi za ciljanje marketinga u skladu sa potrebama i motivacijama kupaca.
 17. LPO – Landing Page Optimizacija – Strategije i tehnike za poboljšanje pozicioniranja i performansi matične stranice.
 18. NPS – Net Promoter Score – Mera zadovoljstva korisnika i njihova spremnost da preporuče proizvod ili uslugu drugima.
 19. UX – Korisničko iskustvo – Kako se korisnik oseća dok koristi proizvod ili uslugu.
 20. VRM (Upravljanje odnosima sa dobavljačem) – sistem ili strategija za upravljanje odnosima dobavljača i poboljšanje efikasnosti nabavki.
 21. Application Programming Interface (API) – Skup pravila i standarda za razmenu podataka i funkcionalnosti između aplikacija.
 22. BR – Brendiranje – Proces kreiranja i održavanja imidža brenda.
 23. CAC – Trošak nabavke kupca – iznos potrošenog na dobijanje novog kupca.
 24. Vrednost doživotnog kupca (CLV) – Procenjena vrednost koju će kupac doneti tokom celog životnog ciklusa sa vašim preduzećem.
 25. ERP (Enterprise Resource Planning ) – Sistem za upravljanje poslovnim procesima i resursima.
 26. GDN – Google Display Network – Mreža od preko 2 miliona sajtova i aplikacija koje prikazuju Google oglase.
 27. KLT – Know, Like, Trust – Model koji opisuje tri faze kroz koje potrošač prolazi dok se upoznaju sa brendom i donosi odluku o kupovini.
 28. Doživotna vrednost (LTV) – Procenjena vrednost koju će kupac doneti tokom celog životnog ciklusa sa vašim preduzećem.
 29. SaaS – Softver kao usluga – model distribucije softvera gde se korisnici pretplate na uslugu i plaćaju mesečnu ili godišnju naknadu za korišćenje.
 30. SERP ( Stranica sa rezultatima pretraživača ) – Stranica koja se prikazuje korisniku nakon unošenja upita u pretraživač.
 31. AIDA – Pažnja, interesovanje, želja, akcija – model koji opisuje četiri faze kroz koje potrošač prolazi prilikom donošenja odluke o kupovini: prvo privlači pažnju, zatim izaziva interesovanje, zatim stvara želju i konačno podstiče akciju.
 32. ASO – App Store Optimizacija – Strategije i tehnike za unapređenje pozicioniranja aplikacije u App Store ili Google Play Prodavnici.
 33. MREŽA ZA ISPORUKU SADRŽAJA (CDN) – Mreža servera koja se koristi za distribuciju sadržaja na Vebu i smanjenje opterećenja na glavnom serveru.
 34. CEM ( Customer Experience Management ) – Sistem ili strategija za poboljšanje korisničkog iskustva u svim interakcijama sa brendom.
 35. CX – Korisničko iskustvo – sve interakcije koje kupac ima sa brendom, uključujući usluge prodaje, korisničke podrške i nakon prodaje.
 36. DMP – Platforma za upravljanje podacima – sistem za upravljanje, skladištenje i analizu korisničkih podataka.
 37. E-Commerce – Elektronska trgovina – Online trgovina.Ovo su samo neke od skraćenica koje se koriste u marketingu. Naravno, postoje i mnoge druge skraćenice i akronimi koji se koriste na ovom polju koji su specifični za određene industrije ili strategije.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like