5 koraka za uspešno popunjavanje PBS-a

PBS je (eng. Product Breakdown Structure, PBS) dokument u Project Menadžmentu koji se koristi za organizovanje projektnih aktivnosti u hierarhijsku strukturu. On predstavlja sve proizvode koji će biti stvoreni tokom projekta i kako se ti proizvodi odnose jedan prema drugom.

Kao osoba koja se bavi razvojem proizvoda, znam koliko je važno da se pristupa ovom zadatku na pravi način. Stoga, hteo bih da podelim sa vama nekoliko korisnih saveta koji će vam pomoći da uspešno popunite listu krucijalnih stvari za kreiranje PBS-a. Nadam se da će vam ovi saveti biti od koristi u vašem poslu.

5 koraka za uspešno popunjavanje PBS-a

1. Identifikujte ciljnu grupu i njihove potrebe

Prvi korak u PBS-a je razumevanje ciljnih korisnika i njihovih potreba. Ovo će vam pomoći da odlučite šta treba da se nalazi u spisku i koje su prioritete. Proučite tržište i razgovarajte sa korisnicima kako biste saznali šta žele i šta im je potrebno.

Primer:

Nakon što smo proučili tržište, shvatili smo da naša ciljna grupa su mame sa malom decom koja traže sigurne i prirodne proizvode za njegu bebe. Razgovarali smo sa ovom grupom i saznali da im je potrebno više opcija za prirodne pelene, te smo ih stavili na vrh našeg spiska prioriteta za proizvode koje ćemo ponuditi.

2. Definišite MVP

MVP (minimum viable product) je minimalna verzija proizvoda koja će zadovoljiti potrebe korisnika i pomoći u testiranju ideja. Ovaj koncept pomaže da se fokusirate na najbitnije funkcionalnosti i da izbegnete “bolest” prenatrpanosti proizvoda. Definisanje MVP-a će vam pomoći da usmerite svoju pažnju na najvažnije elemente proizvoda i da se izbegne gubljenje vremena i sredstava na nebitne detalje.

Primer:

Za našu MVP aplikaciju za planiranje putovanja, odlučili smo se da se fokusiramo samo na osnovne funkcionalnosti poput unosa destinacije, odabira datuma putovanja i pretrage ponuda za avio karte i smeštaj. Ovaj MVP nam je pomogao da brzo testiramo ideju i da saznamo da li postoji interes za naš proizvod, a zatim smo koristili povratne informacije od korisnika da bismo poboljšali i proširili funkcionalnosti u budućim verzijama.

 

3. Napravite roadmapu

Roadmapa predstavlja plan puta za razvoj proizvoda. Ova vrsta plana pomaže da se definišu dugoročni ciljevi i da se odrede koraci koji će biti potrebni da se do njih dođe. Pored toga, roadmapa pruža pregled kojim će se redom razvijati pojedine funkcionalnosti i omogućava da se lakše prate napredak i izbegnu zastoju u radu.

Primer:

Za naš proizvod, napravili smo roadmapu koja je podeljena na tri faze:

  1. Faza 1: Osnovne funkcionalnosti – u ovoj fazi ćemo se fokusirati na razvoj osnovnih funkcionalnosti koje su neophodne za rad proizvoda.
  2. Faza 2: Proširivanje funkcionalnosti – u ovoj fazi ćemo se fokusirati na proširivanje postojećih funkcionalnosti i dodavanje novih, baziranih na povratnim informacijama korisnika.
  3. Faza 3: Optimizacija i poboljšanja – u ovoj fazi ćemo se fokusirati na optimizaciju postojećih funkcionalnosti i poboljšanja korisničkog iskustva.

Roadmapa nam pomaže da imamo uvid u to koje su naše dugoročni ciljevi i kojim redosledom ćemo ih ostvarivati, kao i da pratimo napredak i izbegnemo zastoje u radu.

4. Vodite računa o ograničenjima i resursima

Kada pravite PBS, važno je da vodite računa o ograničenjima i resursima kojima raspolažete. Ovo znači da treba da odlučite šta je realno izvedivo u skladu sa vremenom, budžetom i ljudskim resursima kojima raspolažete. Ne treba da se opterećujete prevelikim brojem projekata ili da pokušavate da radite sve odjednom, jer će vam to samo dovesti do kašnjenja i neuspeha.

Primer:

Kada smo pravili PBS za našu startup firmu, shvatili smo da imamo ograničen budžet i da ne možemo da se fokusiramo na sve projekte odjednom. Stoga smo odlučili da se prvo fokusiramo na razvoj jednog proizvoda, a da ostale projekte stavimo na čekanje dok ne dobijemo više sredstava i ljudskih resursa. Ovo nam je pomoglo da se usredsredimo na jedan projekat i da ga uspešno završimo, a zatim da se fokusiramo na ostale projekte kada budemo imali više resursa.

5. Redovno ažurirajte spisak proizvoda

PBS se ne bi trebao videti kao nešto što se jednom napravi i onda zaboravi. Naprotiv, trebalo bi da ga redovno ažurirate kako bi odražavao trenutne potrebe i prioritete. To može da uključi dodavanje novih stavki u spisak, premeštanje postojećih stavki ili uklanjanje stavki koje više nisu relevantne. Redovno ažuriranje PBS-a omogućava da se prilagođavate promenama na tržištu i da se fokusirate na ono što je najvažnije u datom trenutku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like