Kako da napišem brif za proizvod?

Uvek vas je mučilo kako se piše biznis zahtev, odnosno brif za aplikaciju ili sajt? Nije teško. Ideja je samo da znate šta želite, da budete jasni i jednostavni.
Dakle, Design brief je dokument koji opisuje ciljeve, zahteve i očekivanja za neki dizajn projekat (npr. logo, sajt, proizvod). On služi kao osnova za razvoj dizajna i pomaže dizajneru da razume šta je potrebno da uradi.

Kako da napišem brif za proizvod

Evo nekoliko koraka za pisanje design brief-a:

 1. Definisanje ciljeva: Opiši šta želiš da postigneš sa dizajnom. Na primer, da li želiš da privučeš više posetilaca na svoj sajt ili da povećaš prodaju proizvoda?
 2. Opis target publike: Koja je tvoja ciljna publika i šta njih zanima? Šta želiš da im poručiš dizajnom?
 3. Određivanje stila: Kako bi dizajn trebalo da izgleda da bi se uklopio sa tvojom brend strategijom i ciljnom publikom?
 4. Navođenje zahteva: Navedi šta sve treba da sadrži dizajn (npr. tekst, slike, boje).
 5. Navedi ograničenja: Ako postoje neka ograničenja koja dizajner treba da uzme u obzir (npr. ograničenja u veličini ili formatu), navedi ih ovde.
 6. Opiši proces odabira: Kako ćeš odabrati pobednički dizajn? Ko će odlučivati o tome i na koje kriterijume će se fokusirati?
 7. Navedi rokove: Kada očekuješ da dizajn bude gotov i kada će biti prezentovan?

Design brief treba da bude jasan i precizan, tako da dizajner može da razume šta se od njega očekuje i da daje svoj maksimum da to i ispuni.

Evo primer design brief-a za mobilnu aplikaciju za planiranje putovanja:

Cilj: Da pomogne ljudima da lakše planiraju i organizuju svoja putovanja, koristeći razne alate i informacije koje se nalaze u aplikaciji.

Ciljna Grupa: Ljudi u dobi od 25 do 45 godina koji su skloni putovanjima i žele da iskoriste svoje vreme i novac efikasno.

Stil: Moderna, jednostavna i intuitivna aplikacija koja će biti laka za korišćenje.

Zahtevi: Aplikacija treba da sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Opcije za pretragu letova i hotela po destinacijama i datumima
 • Kalendar za planiranje aktivnosti tokom putovanja
 • Mapu sa preporučenim mestima za posete u odredišnoj destinaciji
 • Listu sa stvarima koje treba poneti na putovanju
 • Opcije za deljenje planova i fotografija sa drugima

Ograničenja: Aplikacija ne sme da sadrži oglase i treba da se može koristiti bez internet konekcije.

Proces odabira: Dizajni će biti procenjivani na osnovu jednostavnosti korišćenja, estetskih kvaliteta i kompatibilnosti sa ciljnom publikom. Pobednički dizajn će biti odabran od strane tima za dizajn nakon prezentacije više opcija.

Rokovi: Aplikacija treba da bude gotova u roku od 3 meseca, a prezentacija dizajna će se održati nakon 2 meseca od početka projekta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like