Kako da izradite i vodite roadmapu proizvoda

Roadmapa proizvoda je poput plana puta za vaš proizvod. To je dokument koji sadrži detaljne informacije o tome šta će se dogoditi sa proizvodom u budućnosti, uključujući nove funkcionalnosti i ispravke. Voditi roadmapu je važno jer vam pomaže da se fokusirate na ono što je najvažnije za proizvod i da ostvarite željene ciljeve.

Prvo, treba da odredite glavne ciljeve vašeg proizvoda. Šta želite da postignete sa proizvodom u budućnosti? Možda želite da povećate broj korisnika, da unapredite postojeće funkcionalnosti ili da razvijete potpuno nove. Određivanje glavnih ciljeva vam pomaže da se fokusirate na ono što je najvažnije za proizvod i da izbegnete da se zadržavate na manje važnim detaljima.

Nakon što ste odredili glavne ciljeve, treba da izradite roadmapu. To bi trebalo da uključi listu svih funkcionalnosti i ispravki koje želite da implementirate u proizvod u budućnosti, kao i vremenski okvir u kojem planirate da ih sprovedete. Ovaj dokument treba da bude detaljan i da uključi sve što vam padne na pamet kada razmišljate o budućnosti proizvoda.

Kada imate roadmapu, važno je da je redovno ažurirate. To znači da treba da dodajete nove funkcionalnosti i ispravke koje se pojave i da podešavate vremenski okvir ako se nešto promeni. Voditi roadmapu vam pomaže da se pridržavate plana i da ostvarite željene ciljeve za proizvod.

Kako da izradite i vodite roadmapu

Ukratko, roadmapa je važan alat za vođenje proizvoda jer vam pomaže da se fokusirate na ono što je najvažnije i da ostvarite željene ciljeve. Izrada i vođenje roadmape je važno za uspeh proizvoda i treba da se pridržavate plana i redovno ažurirate dokument.

Recimo da ste web dizajner i da želite da razvijete vebsajt za lokalnu kafanu. Vaš cilj je da povećate posećenost vebsajta i da poboljšate online prisustvo kafane.

Prvo, treba da odredite glavne ciljeve vašeg vebsajta. Možda želite da povećate broj posetilaca vebsajta, da poboljšate dizajn i da omogućite ljudima da rezervišu stolove preko vebsajta. Ovo su glavni ciljevi vašeg vebsajta i sve ostale funkcionalnosti treba da se usredotoče na to da ih ostvarite.

Nakon što ste odredili glavne ciljeve, treba da izradite roadmapu vebsajta. To bi trebalo da uključi listu svih funkcionalnosti i izmena koje planirate da sprovedete na vebsajtu u budućnosti, kao i vremenski okvir u kojem ih planirate da implementirate. Na primer, možda biste u narednom mesecu želeli da dodate opciju rezervisanja stolova, a u narednoj godini da poboljšate dizajn vebsajta.

Kada imate roadmapu vebsajta, važno je da je redovno ažurirate. To znači da treba da dodajete nove funkcionalnosti i izmene koje se pojave i da podešavate vremenski okvir ako se nešto promeni. Voditi roadmapu vebsajta vam pomaže da se pridržavate plana i da ostvarite željene ciljeve za vebsajt.

Glavni elementi roadmape su:

 1. Glavni ciljevi proizvoda: Roadmapa treba da se fokusira na ciljeve proizvoda i da se prilagodi da ih ostvari. Glavni ciljevi proizvoda treba da budu definisani pre izrade roadmape.
 2. Funkcionalnosti i ispravke: Roadmapa treba da sadrži listu svih budućih funkcionalnosti i ispravki koje se planiraju za proizvod.
 3. Vremenski okvir: Roadmapa treba da sadrži vremenski okvir za sprovođenje svake funkcionalnosti i ispravke.
 4. Redovno ažuriranje: Važno je da se roadmapa redovno ažurira, dodajući nove promene i podešavajući vremenski okvir ako je potrebno.

Primer roadmape za softverski proizvod može da izgleda ovako:

Ciljevi proizvoda:

 • Povećati broj korisnika softvera za 50% u naredne dve godine
 • Unaprediti postojeće funkcionalnosti da bi se poboljšala korisnička iskustva
 • Razviti potpuno novu funkcionalnost za automatizaciju poslovnih procesa

Funkcionalnosti i ispravke:

 • Dodavanje nove grafičke interfejsa za lakše korišćenje
 • Ispravka bagova koji utiču na performanse
 • Implementacija nove funkcionalnosti za sinhronizaciju sa drugim aplikacijama
 • Dodavanje podrške za više jezika

Vremenski okvir:

 • Grafički interfejs: Q1, godina 1
 • Ispravka bagova: Q2, godina 1
 • Sinhronizacija sa drugim aplikacijama: Q3, godina 1
 • Višejezična podrška: Q4, godina 1
 • Automatizacija poslovnih procesa: Q1, godina 2

Redovno ažuriranje:

 • Roadmapa se redovno ažurira svakih šest meseci da bi se uključile nove promene i da bi se podešavali vremenski okviri ako je potrebno.

Primer roadmape za fizički proizvod, poput novog modela automobila, može da izgleda ovako:

Ciljevi proizvoda:

 • Povećati prodaju za 20% u naredne tri godine
 • Unaprediti bezbednost automobila za 30%
 • Smanjiti emisiju štetnih gasova za 10%

Funkcionalnosti i ispravke:

 • Implementacija novih tehnologija za poboljšanje bezbednosti (npr. sistem za samovozeće, senzori za prepoznavanje pešaka)
 • Unapređenje motora i drugih mehaničkih sistema za smanjenje emisije štetnih gasova
 • Dodavanje novih opcija za opremanje automobila
 • Implementacija novog dizajna za privlačenje novih kupaca

Vremenski okvir:

 • Unapređenje bezbednosti: Q1, godina 1
 • Unapređenje motora i drugih sistema: Q2, godina 1
 • Novi opcije za opremanje: Q3, godina 1
 • Novi dizajn: Q4, godina 1

Redovno ažuriranje:

 • Roadmapa se redovno ažurira svakih godinu dana da bi se uključile nove promene i da bi se podešavali vremenski okviri ako je potrebno.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like