Kako napraviti Empathy Map?

Kao Product Manager najveću vrednost ćete dobiti ako klijentima predstavite sjajnu, jasnu i tačnu mapu empatije, ako ćemo po srpski. Na kraju svega, uspešan proizvod je onaj koji kupci istinski žele. Kako da znamo da li ispunjavamo očekivanja naših klijenata? Razumevanje je moguće samo sa mapama empatije. Mape empatije su korisno sredstvo za proširenje svesti klijenata i poboljšanje procesa planiranja. Daju nam sredstva da zaronimo u psihu naših potencijalnih kupaca, da steknemo razumevanje za njihova pitanja, motivaciju i ponašanje. Definisaću mape empatije, objasniti kako funkcionišu i preći preko svega, od prednosti koje pružaju product menadžerima proizvoda.

Kako se pravi Empathy map

Šta je mapa empatije?

Upotreba mape empatije može nam pomoći da bolje razumemo perspektive naših klijenata. Postoje četiri oblasti koje se dopadaju čulima kupca (vid, zvuk, misao i emocije). Popunite praznine u ovim kvadrantima da biste dali kompletnu sliku o tome šta klijenti misle o vama.

Kako funkcionišu mape empatije?

Mape empatije, koje nas stavljaju u cipele mušterije, mogu nam pomoći da razumemo njihova gledišta. Stavljajući sebe u njihov položaj i uzimajući u obzir ono što vide, čuju, misle i doživljavaju, možda ćemo bolje razumeti njihove potrebe i motivacije. Možemo da počnemo da proizvodimo robu i usluge koje su na meti kada budemo imali snažno razumevanje onoga što je ljudima potrebno. Na primer mapu empatije možete pogledati u primeru iznad kako se radi.
Sa pitanjima se takođe možete igrati. Većina pitanja koja smislite svakako jesu korisna i mogu vam dati značajne odgovore.

Zašto su mape empatije važne za menadžere proizvoda?

Mape empatije su dragocen resurs za product menadžere zbog brojnih aspekata. To nam pomaže da bolje razumemo naše kupce i ono što u početku žele. Možemo da proizvodimo proizvode koje će klijenti ceniti zbog našeg poboljšanog razumevanja njihovih potreba. Drugo, upotrebom mape empatije, možemo otkriti neiskorišćene izvore kreativnosti. Takve praznine na tržištu možemo popuniti proizvodima koji istinski pomažu ljudima kada smo svesni problema koje naši klijenti doživljavaju i razloga zbog kojih se odlučuju za kupovinu od nas.
Drugim rečima, pitanjima treba da nađete problem, a potom da ponudite i rešenje koje će rešiti probleme klijenata, odnosno kupaca.

Takođe mape mogu da se koriste za poboljšanje timske komunikacije. Da bi se naši timovi uskladili oko sličnog cilja i sarađivali na kreiranju rešenja koja zaista zadovoljavaju zahteve kupaca, neophodno je da prvo steknemo zajedničko razumevanje korisnika. Na kraju, korišćenje mape empatije je pokazano kao uspešan način da se produbi razumevanje ciljnih tržišta i poboljša razvoj proizvoda. Product menadžeri shvataju koliko je ključno da se stave u cipele svojih kupaca. Upotrebom mapa za kreiranje proizvoda i usluga koji odgovaraju ukusima određenih korisnika, preduzeća mogu povećati zadovoljstvo i lojalnost kupaca.

Primer korišćenja mape empatije za digital identity aplikaciju:
  1. Vid (šta klijenti vide): Postavite pitanja kao što su: Kako korisnici doživljavaju proces kreiranja digitalnog identiteta? Kako korisnici vide interfejs aplikacije za digitalni identitet? Kako se osećaju kada prvi put koriste aplikaciju za digitalni identitet?
  2. Zvuk (šta klijenti čuju): Postavite pitanja kao što su: Šta korisnici čuju od drugih ljudi o aplikaciji za digitalni identitet? Koje su glavne brige ili pohvale koje korisnici izražavaju u vezi sa aplikacijom za digitalni identitet?
  3. Misao (šta klijenti misle): Postavite pitanja kao što su: Kako korisnici razmišljaju o sigurnosti i privatnosti svojih digitalnih identiteta? Kako korisnici vrednuju jednostavnost korišćenja aplikacije za digitalni identitet? Koje su glavne misli i razmišljanja korisnika u vezi sa digitalnim identitetom?
  4. Emocije (šta klijenti osećaju): Postavite pitanja kao što su: Kako se korisnici osećaju prema svojim digitalnim identitetima? Kako korisnici osećaju kada koriste aplikaciju za digitalni identitet? Koje su emocije koje korisnici izražavaju u vezi sa digitalnim identitetom?

Kada popunite ove kvadrante, dobićete kompletniju sliku o tome kako korisnici doživljavaju proces kreiranja digitalnog identiteta, interfejs aplikacije, njihove misli i emocije u vezi sa digitalnim identitetom. Na osnovu ovih informacija, možete identifikovati potrebe, motivacije i brige korisnika, što vam može pomoći u razvoju proizvoda ili aplikacije za digitalni identitet koji su usklađeni sa njihovim očekivanjima i potrebama. Na primer, ako primetite da korisnici izražavaju zabrinutost u vezi sa sigurnošću digitalnog identiteta, možete se fokusirati na jačanje sigurnosnih funkcija aplikacije. Ako korisnici vrednuju jednostavnost korišćenja, možete raditi na poboljšanju korisničkog interfejsa kako bi aplikacija bila intuitivnija i lakša za korišćenje. Takođe, možete koristiti ove informacije kao osnovu za komunikaciju sa timom i drugim relevantnim interesnim grupama kako biste osigurali da svi imaju zajedničko razumevanje potreba korisnika.

Ako imate bilo kakve upite u vezi sa mapama empatije ili vam je potrebna pomoć da ih predstavite na svom radnom mestu, slobodno mi pišite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like