Knjiga koja će vam značiti za prodaju proizvoda!

Knjiga “Product-Led Growth: How to Build a Product That Sells Itself” se bavi konceptom proizvod-vođenog rasta i pruža strategije i tehnike za izgradnju proizvoda koji se sam prodaje. Autor navodi da je važno fokusirati se na kvalitet proizvoda, korisničko iskustvo i inovacije, umesto samo na marketing i prodaju, kako bi se stvorio proizvod koji ima visoku vrednost i privlači i zadržava korisnike. Knjiga sadrži primere uspešnih kompanija koje su implementirale ovaj pristup i pruža savete za njegovo primenjivanje u različitim industrijama. Pročitao sam knjigu i shvatio sam da se fokusiranje na kvalitet proizvoda i dobro korisničko iskustvo može pomoći u stvaranju proizvoda koji se sam prodaje i ostvarivanju dugoročnog uspeha.

Evo nekoliko sjajnih primera koji se pominju u knjizi:

 1. HubSpot: HubSpot je softverska kompanija koja se fokusira na poboljšanje poslovne komunikacije i prodaje putem svojih proizvoda. Knjiga navodi kako je HubSpot uspeo da stvori proizvod koji se sam prodaje tako što je ponudio besplatnu verziju svoje platforme za marketing, prodaju i komunikaciju, a korisnici su mogli da nadograde na plaćenu verziju kada su želeli više funkcionalnosti. Ovaj pristup je pomogao da se poveća korisnička baza i da se stvori dugoročna vrednost za korisnike.
 2. Slack: Slack je komunikaciona platforma koja se koristi u poslovnim okruženjima. Knjiga navodi kako je Slack uspeo da stvori proizvod koji se sam prodaje tako što je ponudio besplatnu verziju svoje platforme za komunikaciju, a korisnici su mogli da nadograde na plaćenu verziju kada su želeli više funkcionalnosti. Slack je takođe fokusirao na dobro korisničko iskustvo i inovacije, što mu je pomoglo da privuče i zadrži korisnike.
 3. Dropbox: Dropbox je usluga za skladištenje podataka u oblaku koja se koristi u poslovnim i ličnim svrhama. Knjiga navodi kako je Dropbox uspeo da stvori proizvod koji se sam prodaje tako što je ponudio besplatnu verziju svoje usluge za skladištenje podataka, a korisnici su mogli da nadograde na plaćenu verziju kada su želeli više prostora za skladištenje. Dropbox je takođe fokusirao na dobro korisničko iskustvo i inovacije, što mu je pomoglo da privuče i zadrži korisnike.

Evo nekoliko ključnih stvari koje se pominju u knjizi:

 1. Proizvod-vođen rastom: Ovaj koncept se odnosi na izgradnju proizvoda koji ima visoku vrednost i privlači i zadržava korisnike, a ne samo na to kako prodati proizvod. Proizvod-vođen rast zahteva fokus na kvalitet proizvoda, korisničko iskustvo i inovacije, umesto samo na marketing i prodaju.
 2. Free-to-paid model: Ovaj model se odnosi na ponudu besplatne verzije proizvoda ili usluge, sa mogućnošću nadogradnje na plaćenu verziju kada korisnik želi više funkcionalnosti ili kapaciteta. Ovaj model može pomoći da se poveća korisnička baza i da se stvori dugoročna vrednost za korisnike.
 3. Dobro korisničko iskustvo: Ovaj koncept se odnosi na kvalitet interakcije između korisnika i proizvoda ili usluge. Dobro korisničko iskustvo podrazumeva da se proizvod ili usluga lako koriste, da su intuitivni i da odgovaraju potrebama i očekivanjima korisnika.
 4. Inovacije: Ovaj koncept se odnosi na unapređenje postojećih proizvoda ili usluga ili izradu novih proizvoda ili usluga. Inovacije mogu pomoći da se privuku i zadrže korisnici.
 5. Proizvod-vođen kompanijom: Ovaj koncept se odnosi na kompaniju koja je fokusirana na izgradnju proizvoda koji imaju visoku vrednost i privlače i zadržavaju korisnike. Proizvod-vođena kompanija podrazumeva da se proizvod ili usluga postavlja kao glavni fokus i da se svi resursi usmere na njegovo poboljšanje i unapređenje.
 6. Proizvod-vođen marketingom: Ovaj koncept se odnosi na fokusiranje marketing aktivnosti na izgradnju i promociju proizvoda koji imaju visoku vrednost i privlače i zadržavaju korisnike. Proizvod-vođen marketing podrazumeva da se proizvod postavlja kao glavni fokus i da se marketing aktivnosti usmere na njegovo poboljšanje i unapređenje.
 7. Proizvod-vođen prodajom: Ovaj koncept se odnosi na fokusiranje prodajnih aktivnosti na izgradnju i promociju proizvoda koji imaju visoku vrednost i privlače i zadržavaju korisnike. Proizvod-vođena prodaja podrazumeva da se proizvod postavlja kao glavni fokus i da se prodajne aktivnosti usmere na njegovo poboljšanje i unapređenje.
 8. Viralni efekat: Ovaj koncept se odnosi na brzu širenje informacija o proizvodu ili usluzi putem društvenih mreža i drugih kanala. Viralni efekat se može postići kreiranjem privlačnog i deljivog sadržaja ili ponudom besplatne verzije proizvoda ili usluge koja se može deliti sa drugima.
 9. Referalni marketing: Ovaj koncept se odnosi na promociju proizvoda ili usluge putem preporuka od strane postojećih korisnika. Referalni marketing se može postići pružanjem odličnog korisničkog iskustva i ponudom nagrada ili pogodnosti za korisnike koji preporuče proizvod ili uslugu drugima.
 10. Word-of-mouth marketing: Ovaj koncept se odnosi na promociju proizvoda ili usluge putem usmenih preporuka od strane postojećih korisnika. Word-of-mouth marketing se može postići pružanjem odličnog korisničkog iskustva i stvaranjem pozitivne percepcije o proizvodu ili usluzi među korisnicima.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like