Šta je PERT tehnika?

PERT (Program Evaluation and Review Technique) je tehnika koja se koristi u projektnom menadžmentu za planiranje i kontrolisanje projekta. Cilj PERT tehnike je da se odredi vreme potrebno za izvršenje svakog dela projekta i da se predvidi vreme završetka projekta u celini.

PERT tehnika se sastoji od izrade dijagrama aktivnosti (PERT dijagrama), koji predstavlja hijerarhijsku strukturu projekta i odnose između različitih aktivnosti. Na PERT dijagramu se označavaju početak i završetak svake aktivnosti, kao i vreme potrebno za njihovo izvršenje. PERT dijagram se koristi za planiranje i kontrolu projekta tako što se prate napredak aktivnosti i određuju eventualni problemi ili kašnjenja.

Šta je PERT tehnika i kako se koristi, primer

PERT tehnika se često koristi u projektima sa kompleksnom strukturom i velikim brojem aktivnosti, jer omogućava da se projekat podeli na manje delove i da se lakše planira i kontroliše. Međutim, PERT tehnika zahteva dobro planiranje i detaljnu procenu vremena za izvršenje svake aktivnosti, što može biti teško u dinamičnim projektima sa neizvesnostima i promenama.

Primer aplikacije za kreiranje digitalnih sličica:

Cilj ove aplikacije bi bio da omogući korisnicima da kreiraju digitalne sličice sa svojim ličnim fotografijama i različitim elementima dizajna. Funkcionalnosti bi uključivale:

 • Odabir fotografije za korišćenje u sličica
 • Odabir šablona dizajna sličice ili kreiranje vlastitog dizajna
 • Uređivanje sličice pomoću alata za obradu slike (npr. rotiranje, kontrola osvetljenja, dodavanje teksta i slično)
 • Pregled sličice i opcija za čuvanje ili deljenje na društvenim mrežama

   

  Primer PERT dijagrama za ovaj projekat bi mogao izgledati ovako:

Priprema projekta

 1. Izrada projektnog zadatka (1 dan)
 2. Formiranje tima (2 dana)

Razvoj aplikacije

 1. Razvoj interfejsa za korisnike (5 dana)
 2. Razvoj alata za uređivanje sličica (7 dana)
 3. Integracija sa društvenim mrežama (3 dana)

Testiranje i otklanjanje grešaka

 1. Interno testiranje (5 dana)
 2. Otklanjanje grešaka (3 dana)

Lančana distribucija

 1. Priprema za lansiranje (2 dana)
 2. Lansiranje aplikacije (1 dan)

Ukupno vreme potrebno za izvršenje projekta bi bilo 23 dana. PERT dijagram omogućava da se prati napredak svake aktivnosti i da se odmah uoče eventualni problemi ili kašnjenja, što olakšava planiranje i kontrolu projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like