Šta je Roadmapa?

Roadmapa je dokument koji opisuje trenutno stanje nečeg (npr. projekta, proizvoda, usluge) i planirani put do budućeg cilja. Roadmapa obično sadrži sledeće elemente:

  1. Cilj: Opis cilja koji se želi postići, kao i razlog zašto je važan.
  2. Faze: Opis faza u kojima se cilj postiže, kao i glavni ciljevi i aktivnosti u svakoj fazi.
  3. Milestones: Prekretnice ili važni događaji koji se očekuju tokom puta ka cilju.
  4. Raspored: Vremenski okvir za svaku fazu i milestone, kao i planirana vremena za početak i završetak svake aktivnosti.
  5. Rizici: Opis mogućih rizika i planovi za njihovo upravljanje.
  6. Resursi: Opis resursa (npr. ljudi, vreme, novac) koji su potrebni za svaku fazu i aktivnost.
  7. KPI (key performance indicators): Merenja koja se koriste da se prati napredak i uspeh u odnosu na ciljeve.

Roadmapa se obično nadograđuje i prilagođava tokom vremena, tako da može da sadrži i druge elemente, u zavisnosti od specifičnosti projekta ili cilja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like