Ganttov dijagram

Ganttov dijagram je tip dijagrama koji se koristi za planiranje i kontrolisanje vremena izvršenja projekta. On prikazuje vremenski okvir za svaki deo projekta i omogućava ljudima da vide koliko je vremena potrebno za svaki deo projekta i da planiraju rad u skladu sa tim.

ganttov dijagram prikaz primer

Ganttov dijagram se sastoji od horizontalne osi vremena i vertikalne osi sa imenima zadataka u projektu. Na horizontalnoj osi su označeni početni i završni datumi za svaki zadatak. Zadaci su predstavljeni pravougaonicima čija je dužina proporcionalna dužini vremena potrebnog za izvršenje tog zadatka.

Ganttov dijagram omogućava ljudima da vide koliko je vremena potrebno za svaki zadatak i da planiraju rad u skladu sa tim. On također omogućava ljudima da vide koliko su zadaci povezani i da odrede koji zadaci moraju biti izvršeni pre nego što se drugi zadaci mogu početi.

Ganttov dijagram se često koristi za planiranje i kontrolisanje projekata sa složenim zadacima i dugim vremenskim okvirima. On je jednostavan za razumevanje i omogućava ljudima da vide ukupni tok projekta na jednom mestu.

Evo primera Ganttovog dijagrama za projekat izgradnje novog poslovnog objekta:

Zadaci u projektu:

  • Izrada projektne dokumentacije (2 nedelje)
  • Izbor izvođača radova (1 nedelja)
  • Izgradnja temelja (4 nedelje)
  • Izgradnja zida (6 nedelja)
  • Postavljanje krova (4 nedelje)
  • Izgradnja unutrašnjosti (8 nedelja)
  • Završna obrada (2 nedelje)

Ganttov dijagram za ovaj projekat bi izgledao ovako:

Izgled primer Ganttov dijagram

Ovaj Ganttov dijagram prikazuje vremenski okvir za svaki zadatak u projektu i omogućava ljudima da vide koliko je vremena potrebno za svaki zadatak i da planiraju rad u skladu sa tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like