Izbor inovacija je od ključnog značaja za upravljanje tehnologijom

Pošto se tehnologija tako brzo menja, kompanije moraju da koriste pravu tehnologiju da bi ostale ispred konkurencije. To čini upravljanje tehnologijom važnim delom svakog biznisa. Ali, sa toliko inovacija koje treba izabrati, kako preduzeća odlučuju koje će sprovesti? U ovom tekstu osvrnuo sam se na ključna razmatranja za organizacije prilikom donošenja odluke koju će novu tehnologiju koristiti.

Značaj usvajanja nove tehnologije

Korišćenje najsavremenije tehnologije pomaže firmama da pojednostavi procese, poveća produktivnost i uštedi troškove. To takođe može povećati zadovoljstvo klijenata i pomoći firmama da se takmiče. Ipak, najsavremenija tehnologija nije uvek najbolja opcija. Od kritičnog je značaja razmotriti da li se nova tehnologija poklapa sa ciljevima i ciljevima organizacije.

Faktori koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke koju tehnologiju treba usvojiti

Sledeća razmatranja su ključna kada birate koju tehnologiju da primenite:

Troškovi

Finansije su očigledno ključno razmatranje kada se odlučujete za raspoređivanje novog tehničkog sistema. Moraju se uzeti u obzir troškovi ne samo kupovine nove tehnologije, nego i njene implementacije, obuke i održavanja. Od kritičnog je značaja da se izbalansiraju prednosti nove tehnologije sa troškovima njenog raspoređivanja. Troškovi implementacije naizgled deluju podnošljivo, ali su zapravo pravi troškovi održavanja i ljudstvo koje upravlja tehnologijom. Primera radi, sutra će neko da napusti tim, firmu, tu dolazimo do novih obučavanja itd. što iziskuje mnogo vremena i troškova.

Kompatibilnosti

Još jedan važan faktor koji treba uzeti u obzir prilikom prihvatanja nove tehnologije je kompatibilnost. Kompanije moraju da obezbede da nova tehnologija bude kompatibilna sa njihovim postojećim sistemima i mrežama. Nekompatibilnost može dovesti do operativne neefikasnosti i dodatnih troškova.

Uticaj na zaposlene

Jedno od najkritičnijih pitanja prilikom uvođenja nove tehnologije je kako će uticati na postojeće zaposlene. Preduzeća bi trebalo da obezbede da njihovi zaposleni budu agilni u odnosu na najnoviji tehnološki sistem i da imaju resurse koji su im potrebni za njenu primenu. Otpor radnika je primarni razlog za loše usvajanje i praktičnu neefikasnost.

Uticaj na kupce

Iako razmatrate da li da uključite novu tehnologiju ili ne, od kritičnog je značaja da se razmotri uticaj na kupce. Preduzeća bi trebalo da obezbede da upotreba ove nove tehnologije doprinosi, a ne da odstupa od uživanja svojih potrošača. Glomazni interfejs nove tehnologije, na primer, mogao bi da iritira i nezadovoljene kupce.

Uticaj na inovacije

Kako se stopa tehnološkog napretka ubrzava, postaje sve vitalnije da preduzeća ostanu u korak sa konkurencijom primenom najprikladnije tehnologije. Ipak, organizacije moraju da razmotre kako bi usvajanje najsavremenije tehnologije moglo da utiče na njihove kontinuirane ciljeve rasta. Kada kompanija usvoji novu tehnologiju, ona može da omete inovacione napore jer su zaposleni toliko fokusirani na razumevanje nove tehnologije da zanemaruju traženje načina za poboljšanje prethodno uspostavljenih praksi.

Prilikom donošenja odluke koju tehnologiju treba koristiti, moraju se uzeti u obzir troškovi, kompatibilnost, posledice po ljude i potrošače i rizik od ograničavanja inovacija. Preduzeća bi trebalo da provere da li će im nova tehnologija pomoći da dostignu svoje ciljeve, a da istovremeno budu efikasni. Kompanije mogu ostati ispred konkurencije i ostvariti svoje ciljeve implementacijom dobrog upravljanja tehnologijom, što zahteva donošenje informisanih odluka o tome koji napredak treba iskoristiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like