Uvod u Sprint

Sprint je kratak ciklus rada u Scrum metodologiji koji obično traje od jednog do četiri nedelje. To je vreme u kome Scrum tim izvršava zadatke iz liste radova (“Product Backlog“) i dodaje ih u proizvod (“Increment”). Cilj sprinta je da se napravi korak napred u razvoju proizvoda i da se postignu ciljevi koji su definisani za taj sprint.

 

Sprint počinje sastankom planiranja, na kome tim definiše ciljeve i zadatke za sprint. Zatim, tokom sprinta, tim se fokusira na izvršavanje zadataka i redovno održava sastanke dnevnog rada da bi se pratilo napredovanje i rešavali problemi koji se pojave. Na kraju sprinta, tim održava sastanak revizije, na kome izveštava o napretku i prepoznaje stvari koje su radile dobro i ono što treba da se unapredi u budućnosti.

Sprintovi su važni jer omogućavaju timu da se fokusira na kratkoročne ciljeve i da brzo dostigne napredak. Oni takođe omogućavaju timu da se prilagodi promenama i da se brzo odazove na nove potrebe klijenata ili okruženja.

 uvod u sprint2 primer rešenje ideja

U nastavku je primer sprinta:

  1. Sastanak planiranja: Tim se sastaje sa product ownerom da bi definisao ciljeve i zadatke za sprint. Product owner govori o prioritetima za naredni sprint i tim odlučuje o tome šta će se uraditi. Zadaci se dodeljuju članovima tima i postavljaju rokovi za izvršenje.
  2. Rad tokom sprinta: Članovi tima se fokusiraju na izvršenje zadataka i redovno održavaju sastanke dnevnog rada da bi pratili napredovanje i rešavali problemi koji se pojave. Ako se pojave nove potrebe ili promene u okruženju, product owner može ažurirati product backlog i promeniti prioritete.
  3. Sastanak revizije: Na kraju sprinta, tim održava sastanak revizije da bi izveštao o napretku i prepoznao stvari koje su radile dobro i ono što treba da se unapredi u budućnosti. Product owner govori o tome šta je ispunjeno u narednom sprintu i šta treba da se uradi u narednom.
  4. Proračunavanje: Tim proračunava koliko je rada obavljeno tokom sprinta i koristi to da bi procenio brzinu tima i da bi planirao buduće sprintove.

Ovo je samo primer koji može da vam posluži i glavno je da sprint ima jasne ciljeve i zadatke i da tim redovno prati napredovanje i rešava probleme koji se pojave tokom rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like