Project Managment MBA

Pročitah knjigu “The Fast Forward MBA in Project Management” autora Erica Verzuha i moram reći da sam oduševljen. Knjiga je izuzetno korisna za sve one koji se bave upravljanjem projektima ili žele da nauče više o tome. Ona pruža jasan pregled osnova upravljanja projektima i daje detaljne objašnjenja ključnih koncepta i tehnika. Ono što me posebno oduševilo jeste da knjiga sadrži mnoštvo praktičnih primera i saveta za upravljanje projektima u stvarnom svetu. Pisanje je jasno i lako razumljivo, pa se knjiga lako čita i ne zahteva prethodno poznavanje teme. Ukratko, preporučio bih ovu knjigu svima koji se bave upravljanjem projektima ili žele da nauče više o tome.

Knjiga pokriva širok spektar tehnika za upravljanje projektima. Evo nekih od tehnika koje se pominju u knjizi:

 1. Ganttov dijagram: Ovo je tip dijagrama koji se koristi za planiranje i kontrolisanje vremena izvršenja projekta. On prikazuje vremenski okvir za svaki deo projekta i omogućava ljudima da vide koliko je vremena potrebno za svaki deo projekta i da planiraju rad u skladu sa tim.
 2. Tehnika WBS (Work Breakdown Structure): Ovo je tehnika koja se koristi za razbijanje projekta na manje, lakše upravljive delove. Ona omogućava ljudima da vode računa o svakom danu projekta i da planiraju rad u skladu sa tim.
 3. Tehnika PERT (Program Evaluation and Review Technique): Ovo je tehnika koja se koristi za planiranje i kontrolisanje projekata sa složenim zadacima i dugim vremenskim okvirima. Ona omogućava ljudima da vide koji su zadaci prioritetni i da planiraju rad u skladu sa tim.
 4. Tehnika upravljanja kvalitetom: Ovo je tehnika koja se koristi za osiguranje da projekat ispunjava određene standarde kvaliteta. Ona se sastoji od različitih aktivnosti, kao što su planiranje kvaliteta, kontrolisanje kvaliteta i poboljšavanje kvaliteta.
 5. Tehnike upravljanja rizicima: Ovo su tehnike koje se koriste za identifikovanje, procenu i upravljanje rizicima koji mogu uticati na projekat. To uključuje aktivnosti poput identifikovanja rizika, procene rizika i planiranja akcija za upravljanje rizicima.
 6. Tehnike upravljanja ljudskim resursima: Ovo su tehnike koje se koriste za formiranje i razvoj timova i za upravljanje ljudskim resursima u projektu. To uključuje aktivnosti poput selekcije članova tima, obuke i razvoja ljudskih resursa i upravljanja prestankom radnog odnosa.
 7. Tehnike upravljanja komunikacijama: Ovo su tehnike koje se koriste za efikasno komuniciranje sa članovima tima, spoljnim saradnicima i menadžmentom tokom projekta. To uključuje aktivnosti poput planiranja komunikacija, izrade komunikacionog plana i korišćenja različitih kanala komunikacije.
 8. Tehnike upravljanja odnosima sa strankama: Ovo su tehnike koje se koriste za upravljanje odnosima sa spoljnim saradnicima, dobavljačima i drugim strankama koje su uključene u projekat. To uključuje aktivnosti poput menadžmenta očekivanja stranaka, upravljanja ugovorima i sprovođenja kontrola kvaliteta sa strane stranaka.
 9. Tehnike upravljanja finansijama: Ovo su tehnike koje se koriste za planiranje, kontrolisanje i izveštavanje o finansijskim aspektima projekta. To uključuje aktivnosti poput planiranja budžeta, upravljanja troškovima i sprovođenja finansijskih izveštaja.
 10. Tehnike upravljanja integracijom: Ovo su tehnike koje se koriste za spajanje različitih aspekata projekta u celinu i za osiguranje da svi delovi projekta rade zajedno. To uključuje aktivnosti poput integrisanja različitih diona projekta, koordinacije rada i upravljanja spoljnim saradnicima.
 11. Tehnike upravljanja promenama: Ovo su tehnike koje se koriste za upravljanje promenama koja se pojave tokom izvršenja projekta i za sprečavanje da one utiču na kvalitet i rokove projekta. To uključuje aktivnosti poput planiranja promena, upravljanja promenama i sprovođenja kontrola promena.
 12. Tehnike upravljanja projektima u okviru organizacije: Ovo su tehnike koje se koriste za integrisanje projekta u okvire organizacije i za upravljanje projektima u okviru više projekata. To uključuje aktivnosti poput planiranja projekata u okviru organizacije, koordinacije rada između projekata i upravljanja projektima u različitim industrijskim sektorima.
 13. Tehnike upravljanja vremenom: Ovo su tehnike koje se koriste za planiranje i kontrolisanje vremena potrebnog za izvršenje projekta. To uključuje aktivnosti poput definisanja rokova, planiranja vremena rada i kontrolisanja vremena izvršenja projekta.
 14. Tehnike upravljanja resursima: Ovo su tehnike koje se koriste za identifikovanje i lociranje resursa potrebnih za izvršenje projekta.
  To uključuje aktivnosti poput identifikovanja resursa, planiranja resursa i upravljanja ljudskim resursima.
 15. Tehnike upravljanja planiranjem: Ovo su tehnike koje se koriste za postavljanje ciljeva i ciljnih grupa projekta, određivanje budžeta i vremenskog okvira i kreiranje plana izvršen ja projekta. To uključuje aktivnosti poput definisanja ciljeva i ciljnih grupa projekta, određivanja budžeta i vremenskog okvira i izrade plana izvršenja projekta.
 16. Tehnike upravljanja kontrolom: Ovo su tehnike koje se koriste za kontrolisanje napretka projekta i za sprečavanje da se projekat odvija van okvira definisanih planom. To uključuje aktivnosti poput izrade izveštaja o napretku projekta, kontrolisanja kvaliteta i sprečavanja prekoračenja rokova.
 17. Tehnike upravljanja završetkom: Ovo su tehnike koje se koriste za završetak projekta na efikasan i efektan način. To uključuje aktivnosti poput izrade izveštaja o projektu, predaje rezultata projekta i raspuštanja timova.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like