Project Managment – sve o knjizi The ONE Thing

Pročitao sam knjigu “The ONE Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results” od Gary Keller i Jay Papasana, i glavna ideja je da je važno identifikovati i prioritetno postaviti najvažnije zadatke kako bi se postigli uspeh i bolji rezultati. Autori navode da je ključno usredsrediti se na “jednu stvar” koja je najvažnija i staviti je na prvo mesto, kako bi se u različitim sferama života i posla ostvarili bolji rezultati i bili produktivniji. Oni koriste različite primere i anegdote kako bi ilustrovali svoje teze i ponudili strategije za implementaciju ovog pristupa.

 

Evo nekoliko primera koje autori koriste u knjizi kako bi ilustrovali svoje teze:

 1. Primer iz oblasti sporta: Autori navode da je Usain Bolt, olimpijski trkač na 100 metara, uspešan jer se usredsređuje na jednu stvar – trčanje brzo. On se ne opterećuje drugim stvarima, već se fokusira na treninge i takmičenja, što mu omogućava da postigne izvanredne rezultate.
 2. Primer iz oblasti poslovanja: Autori navode da je Walt Disney uspešan jer je stalno ispitivao svoje ideje i fokusirao se na onu koja je bila najvažnija i koja je imala najveći potencijal. On je ostavljao po strani manje važne stvari i fokusirao se na onu koja je bila ključna za njegov uspeh.
 3. Primer iz oblasti učenja: Autori navode da je Albert Einstein uspešan jer je stalno istraživao i fokusirao se na jednu temu – fiziku. On je zanemario druge oblasti i fokusirao se na onu koja mu je bila najvažnija, što mu je omogućilo da postigne izvanredne rezultate u svom polju.

Evo nekoliko anegdota koje autori koriste u knjizi kako bi ilustrovali svoje teze:

 1. Anegdota o velikom matematičaru: Autori navode anegdotu o velikom matematičaru koji je bio poznat po tome što je uvek imao samo jednu knjigu sa sobom – onu koja je bila najvažnija za njegovo trenutno istraživanje. On se nikada nije opterećivao drugim knjigama i fokusirao se na onu koja mu je bila najvažnija, što mu je omogućilo da postigne izvanredne rezultate u svom polju.
 2. Anegdota o pisaru: Autori navode anegdotu o pisaru koji je bio poznat po tome što je uvek imao samo jednu olovku sa sobom – onu koja mu je bila najvažnija. On se nikada nije opterećivao drugim olovkama i fokusirao se na onu koja mu je bila najvažnija, što mu je omogućilo da postigne izvanredne rezultate u svom poslu.
 3. Anegdota o velikom trgovcu: Autori navode anegdotu o velikom trgovcu koji je bio poznat po tome što je uvek imao samo jednu torbu sa sobom – onu koja je bila najvažnija za njegove trenutne potrebe. On se nikada nije opterećivao drugim torbama i fokusirao se na onu koja mu je bila najvažnija, što mu je omogućilo da postigne izvanredne rezultate u svom poslu.

   

Ovi primeri pokazuju da usredsređivanje se na jednu važnu stvar i ostavljanje po strani manje važnih stvari može biti ključno za postizanje uspeha u različitim oblastima.

Bitne stvari koje se pominju u knjizi:

 1. Važnost identifikovanja i prioritetnog postavljanja “jedne stvari” koja je najvažnija i stavljanja je na prvo mesto kako bi se postigli uspeh i bolji rezultati.
 2. Ideja da se fokusiranjem na “jednu stvar” pojedinci i organizacije mogu eliminisati distrakcije i biti produktivniji.
 3. Koncept “80/20 pravila”, koje kaže da oko 80% efekata dolazi od 20% uzroka. Autori navode da je ključno identifikovati i fokusirati se na 20% zadataka koji su najvažniji, kako bi se postigli bolji rezultati.
 4. Koncept “domino efekta”, koji kaže da jedna mala promena može imati lančanu reakciju i dovesti do značajnih rezultata. Autori navode da je fokusiranjem na “jednu stvar” koja je najvažnija, pojedinci i organizacije mogu pokrenuti lančanu reakciju koja dovodi do pozitivnih ishoda.
 5. Važnost postavljanja jasnih prioriteta i izbegavanja multitaskinga kako bi se ostalo fokusirano i postigli bolji rezultati.
 6. Koncept “zakona smanjujućih prinosa”, koji kaže da postoji tačka na kojoj ulaganje napore ili resursa u zadatak više ne rezultira u proporcionalnim prinosima.
 7. Koncept “kaizen“, koji se odnosi na ideju stalnog unapređenja i važnost sprovođenja malih, inkrementalnih promena kako bi se postigao dugoročni uspeh.

Autori navode da je važno imati jasno definisane ciljeve koji su specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni (SMART ciljevi). Oni se takođe fokusiraju na ideju da je uspeh često rezultat sprovođenja konzistentnih i fokusiranih akcija ka ciljevima.

 

Ciljevi mogu biti različiti za različite ljude i organizacije i mogu se odnositi na različite oblasti, kao što su posao, lični razvoj, sport, umetnost ili nešto drugo.

Šta je Reverse-engineering?

Reverse-engineering se odnosi na proces analiziranja ciljeva i rada unazad kako bi se definisali koraci neophodni za njihovo postizanje. To može uključivati ​​određivanje konkretnih koraka i akcija potrebnih za postizanje ciljeva, kao i definisanje resursa i vremena potrebnog za njihovo sprovođenje.

 • “WHYs”: Razloga zašto ste postavili određeni cilj i kako on odgovara vašoj želji ili viziji za budućnost.
 • “WHATs”: Konkretnih ciljeva i akcija koje treba sprovesti kako bi se postigli vaši “WHYs”.
 • “HOWs”: Koraka i strategija koje treba sprovesti kako bi se postigle vaše “WHATs”.
 • “WHENs”: Vremenskog okvira za sprovođenje vaših “HOWs” i postizanje vaših “WHATs”.

Reverse-engineering ciljeva može pomoći da se definišu jasni koraci za njihovo postizanje i da se fokusirate na ono što je najvažnije za vaš uspeh.

Autori navode važnost postavljanja ciljeva na različitim vremenskim razdobljima i rada unazad kako bi se odredili konkretni koraci potrebni za njihovo postizanje. Oni se fokusiraju na ideju da je uspeh često rezultat sprovođenja konzistentnih i fokusiranih akcija ka ciljevima i da je važno imati jasno definisane ciljeve koji su specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni (SMART ciljevi).

Project Managment – sve o knjizi The ONE Thing

U skladu s ovim pristupom, “someday goal” bi bila stvar koju želite da uradite nekada u budućnosti, “5-year goal” bi bio cilj koji želite da postignete u narednih 5 godina, “1-year goal” bi bio cilj koji želite da postignete u narednoj godini, “monthly goal” bi bio cilj koji želite da postignete u narednom mesecu, “weekly goal” bi bio cilj koji želite da postignete u narednoj nedelji, “daily goal” bi bio cilj koji želite da postignete tog dana, a “now goal” bi bio cilj koji želite da postignete trenutno.

Evo kako možete ovo sve da upotrebite i da sebi postavite ciljeve:

 • Jednog dana – šta je to JEDNA stvar koju želim da uradim jednog dana (za 10 ili 20 godina)?
 • Petogodišnji cilj – zasnovan na cilju jednog dana šta je JEDNA stvar koju želim da uradim u narednih 5 godina?
 • Godišnji cilj – zasnovan na petogodišnjem cilju šta je JEDNA stvar koju želim da uradim ove godine?
 • Mesečni cilj – na osnovu godišnjeg cilja iznad, koja je JEDNA stvar koja mi treba ovog meseca?
 • Nedeljni cilj – šta JEDNU stvar mogu da uradim ove nedelje da bih postigao svoje mesečne ciljeve?
 • Dnevni cilj – šta je moja JEDNA stvar za danas koja će doprineti mojim nedeljnim ciljevima?
 • Sada cilj – koja je moja JEDNA stvar trenutno koja mi pomaže da ostvarim svoje dnevne ciljeve?

Ovaj pristup postavljanju ciljeva pomaže da se ciljevi definišu na različitim vremenskim razdobljima i da se rad unazad kako bi se odredili konkretni koraci neophodni za njihovo postizanje. To može pomoći da se fokusirate na ono što je najvažnije za vaš uspeh i da se eliminišu distrakcije. To takođe može pomoći da se stvori jasan plan akcija i da se ostane motivisano i usmereno ka ciljevima.

Ova knjiga nudi jasne i korisne strategije za postizanje uspeha u različitim oblastima života tako što se fokusira na jednu važnu stvar i eliminišu distrakcije. Imao sam koristan i zanimljiv doživljaj čitanja ove knjige i verujem da bi i drugi mogli imati slične koristi od nje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like